زخم فراق

زخم فراق

تو اگر هي مُبتلائي زخمِ فرقت اي قَمَر!مين هون خوشبُو، تيري ساري دُکه اُتهالون، غم نه کر  پيار کي موجون […]